دپارتمان زبان و ادبیات فارسی

دپارتمان زبان و ادبیات فارسی ارائه دهنده تک درس‌های زبان فارسی از اول ابتدایی که مهمترین درس کل دوران تحصیلی است تا درس فارسی سال ششم را ارائه می دهد. آموزش صحیح زبان فارسی مخصوصا برای کودکانی که در محیط فارسی زبان نبوده اند. یسیار سخت تر و پیچیده تر از کودکان داخل ایران می باشد که در این دپارتمان ارائه می گردد.

در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی فرزند شما می‌تواند. با توجه به مقطع خود در دوره‌های تک درس ملل با اساتید حرفه‌ای و متخصص آموزش ببیند. و به اهداف تعریف شده در هر مقطع و سال تحصیلی تسلط یابد چرا که تسلط بر هر موضوع پایه‌ای برای موضوعات مقاطع آتی خواهد بود. این دوره های تک درس برای عزیزانی که خارج از ایران هستند و بخواهند خواندن و نوشتن به فرزند خود آموزش دهند نیز کاربرد دارد.

زبان و ادبیات فارسی

نیمه اول مقطع ابتدایی

فارسی اول ابتدایی

فارسی اول دبستان

قطعاً اولین درس در سال اول ابتدایی درس فارسی بوده. چرا که آموزش نوشتن و خواندن برای کودک از این کتاب و از این مقطع شروع می‌شود. به همین میزان اهمیت این درس و  تأثیر آن بر آینده کودک، از جمله دست‌خط، املای صحیح کلمات و … مهم می‌باشد. لذا آموزش اصولی و صبورانه آن بسیار مهم است.

فارسی دوم ابتدایی

فارسی دوم دبستان

در دو جلد با عنوان‌های فارسی دوم و نگارش فارسی ادامه آموزش خواندن و نوشتنی که در سال گذشته بوده. با متن‌های ساده و کوچک و تمرین‌های املای ساده ادامه پیدا می‌کند. در این مرحله معلمی که بتواند برای دانش‌آموز زمان زیادی بگذارد. و دلسوزانه او را در مسیر خواندن و نوشتن کمک کند اهمیت زیادی دارد.

فارسی سوم ابتدایی

فارسی سوم دبستان

در سال سوم دبستان حرکت از آموزش صرفاً املا و روخوانی به سمت ادبیات و حکایات و داستان‌های پندآموز کوتاه و کلمات ساده می‌باشد. همچنین انشاء نویسی، ساختار نامه‌نویسی‌های ساده دوستانه و درخواستی نیز کم کم در این دوره تحصیلی تمرین می‌شود.

نیمه دوم مقطع ابتدایی

فارسی چهارم ابتدایی

فارسی چهارم دبستان

در سال چهارم ابتدایی کم کم از متون نثر به اولین نمونه‌های متون نظم حرکت می‌کنیم. و فرایند آشنایی بیشتر با ادبیات از طریق حکایات، داستان‌های کوتاه و پندآموز ادامه می‌یابد. در این دوره شعرهای خاطره‌انگیز ساده زیبایی آورده شده است.

فارسی پنجم ابتدایی

فارسی پنجم دبستان

در این سال تحصیلی مانند سال چهارم تنها با کمی حجم بیشتر و متون حرفه‌ای‌تر متون نثر و نظم را داشته. که کودک را به اندیشیدن و تکرار و تمرین بیشتر سوق می‌دهد. لذا اگر کودک شما به هر علتی دچار ضعف است. برای جلوگیری از امتداد مشکلات دوره‌های تک درس توصیه می‌شود.

فارسی ششم ابتدایی

فارسی ششم دبستان

سال ششم دبستان که در واقع آخرین سال تحصیلی نیز هست. آموزش با داستان های پند‌آموز و حکیمانه، شعر و نثر غنی فارسی وارد مواد درسی می‌شود. از سوی دیگر نگارش و انشا، برای موضوعات رسمی‌تر و بیان احساسات نیز به کودک آموزش داده می‌شود.