فرم پیش ثبت نام بین الملل فرانسه

فرم پیش ثبت نام بین الملل فرانسه برای ورود به مدرسه بین المللی ملل در بخش فرانسه الزامی می باشد و اگر از فرزند شما از دانش آموزان ملل است به راحتی می توانید دوره تحصیلی معادل تحصیل فرزندتان در سیستم آموزشی فرانسه را نیز اضافه کنید. با این کار آموزش بهتر و آینده بهتری را برای فرزندتان رقم می زنید.

اگر فرزند شما از دانش آموزان ملل نیز نمی باشد. باز در صورت عدم وجود مشکل تداخل زمانی با برنامه های مدرسه و همچنین توانایی فرزند شما در دانش و زبان فرانسه می توانید فرزند خود را در دوره معادل فرانسه ثبت نام کنید.

و اگر در صورتی که به اشتباه به این صفحه آمده اید و قصد ثبت نام فرزند اول ابتدایی خود و یا فرزند خود در دوره های معمولی مدرسه آنلاین ملل را دارید به فرم های قرار داده شده در زیر مراجعه کنید.

فرم پیش ثبت نام بین الملل فرانسه

فرم پیش ثبت‌ نام بین الملل مدرسه ملل

ثبت‌ کردن این فرم به منزله ثبت‌نام قطعی نیست ولی شما در رزرو قرار می‌گیرد.

فرم پیش ثبت‌ نام بین الملل مدرسه ملل