فرم پیش ثبت نام کلاس اول ابتدایی

فرم پیش ثبت نام کلاس اول ابتدایی در مدرسه بدون مرز ملل برای دانش‌آموزان قرار گرفته است. لطفا دقت کنید. که پر کردن این فرم به منزله قطعی شدن ثبت‌نام فرزند شما در مدرسه بدون مرز ملل نیست. بلکه این پیش ثبت‌نام برای تعیین وقت مصاحبه و بررسی پرونده فرزند شما می‌باشد. به همین دلیل نیز پرداخت شهریه در پایان فرایند این پیش ثبت‌نام قرار ندارد.

اگر فرزند شما باید در مقاطع بالاتر از اول دبستان ثبت‌نام شود. لطفا از فرم‌های مخصوص آن که برای دانش‌آموزان مللی و جدیدالورود در دو فرم جداگانه تعریف شده، مراجعه کنید.

مدرسه بدون مرز ملل - مدرسه مجازی ملل - مدرسه آنلاین ملل - فرم پیش ثبت نام کلاس اول دبستان

پیش ثبت نام کلاس اول ابتدایی

ثبت‌ کردن این فرم به منزله ثبت‌نام قطعی فرزند شما در کلاس اول ابتدایی نیست. ولی شما در رزرو ثبت نام اول ابتدایی قرار می‌گیرید.

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات پدر

  • اطلاعات مادر

  • اطلاعات خانوادگی

پایان فرم پیش ثبت نام کلاس اول ابتدایی.